O SPOLEČNOSTI

AURIS, spol. s r. o., je společnost založena v roce 1992 orientovaná na služby zákazníkům v oblastech průmyslové automatizace, měřící a regulační techniky, energetického monitoringu a v neposlední řadě práce s daty. Naše podnikání je založeno na dlouhodobé oborové znalosti, kvalitně odváděné práce a sledování nových trendů.

Naším cílem je poskytovat nejefektivnější řešení našim zákazníkům s důrazem na dlouhodobou vzájemnou spolupráci. Pro naše zákazníky jsme partner, který realizuje integrační projekty s využíváním nejmodernějších technologií
a procesů.

REFERENCE

“Červený Jelen”:
„V průběhu měsíce ledna a února jsme dokončili předposlední etapu projektu pro skupinu “Red Castle Hospitality Group a.s. / Hospodska”. V restauraci Červený Jelen monitorujeme spotřeby energií a řešíme monitoring kritických bodů (HACCP výkaznictví pro inspektory).
Na základě nasbíraných dat z monitoringu energií budeme ve velice krátkém čase připravovat kroky automatizační, které povedou k finančním úsporám za spotřebované energie.“