Na základě vašich dat ohled spotřeb elektrické energie, jsme schopni zkontrolovat vaše odběry vůči nasmlouvaným hodnotám, cenu za energii a případné nedořešené finanční záležitosti s vaším dodavatele. Měsíčně vám budeme nastavovat potřebné hodnoty odběrů elektrické energie a tím optimalizovat cenu za energii. Zabezpečíme komplet komunikaci s vaším stávajícím dodavatelem a to i ohledně nedořešených detailů z minulosti.