Měření a regulace je soubor čidel, řídících jednotek, ventilů atd. který slouží k řízení a optimalizaci zařízení sloužících na vytápění, klimatizování či řízení různých technologických procesů.

Kvalitně navržený systém měření a regulace je důležitým předpokladem pro nákladově efektivní a zároveň spolehlivý chod technologií budova provozních zařízení jako i technologií výroby. Pokud jsou technologie optimálně navrženy, mají systémy měření a regulace pozitivní dopad na výslednou spotřebu energií a výrobní předpoklady. Při návrzích systémů měření a regulace je třeba vycházet z důkladné analýzy, na jejímž základě se navrhne vhodné řešení pro konkrétního zákazníka.

Cílem je sladit potřebné funkce různých technologií do jednoho celku, aby vše fungovalo co možná nejoptimálněji s důrazem na spotřebu a funkčnost celé technologické soustavy. S tím souvisí dnes již běžná možnost monitorovat a řídit tyto sofistikované systémy přes internet z notebooku, tabletu či mobilního telefonu.

Dnes jsou běžné tyto moderní systémy nejen ve velkých komerčních centrech, hotelích a velkých budovách, ale stávají se běžnou součástí i domácnosti.

Pravidelný servis systémů MaR pomáhá zvýšit spolehlivost a efektivitu instalovaných technologií a zajistit bezproblémový provoz 24 hodin denně. Využitím těchto služeb lze snížit náklady spojené s údržbou a opravou jednotlivých zařízení a zároveň tyto náklady lépe plánovat. Poruchy, nežádoucí jevy a údržbu je třeba preventivně vyhodnocovat a navrhovat kroky k optimalizaci provozních nákladů plynulost výroby.

Neváhejte nás kontaktovat na této stránce: zde