HACCP NEJEN PRO CHLADÍCÍ A MRAZÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

MONITORING A ŘÍZENÍ PROVOZU, HLÁŠENÍ NESTANDARDNÍCH SITUACÍ, REPORTING

Naprostá většina chladírenských provozů a zejména ty pracující s potravinami, léky, chemikáliemi apod. se potýká s potřebou mít zajištěnu správnou teplotu při skladování různých produktů. FLOWBOX může stanované teplotní limity hlídat, ale může i řídit kompresory a v případě překročení stanovených limitů pošle informaci na zadaná místa (mail, SMS, monitor…).

FLOWBOX je tedy výborným nástrojem pro splnění podmínek HACCP a pro digitalizaci tohoto procesu, čímž eliminuje i např. lidskou chybu, či nespolehlivost.