KRIZOVÝ MANAGEMENT


FlowBox
je universálním a přesným nástrojem pro měření a automatizaci technologií. Jeho výhodou je právě universálnost pro interakce mezi měřením (spotřeby energií, míry hluku, intenzity světla, detekce pohybu, detekce podezřelého předmětu atp.) a reakcí neomezeného množství technologií (pohyb brány, uzamčení, nastavení rolety, uzavření kohoutů atd.)  Taková universálnost nejen že řeší efektivnost běžných procesů a aktivit, ale zároveň pomáhá automatizovat nastavení bezpečnostních režimů, zón v objektu či stavů, které preventivně či reaktivně zabraňují nežádoucím událostem. Zároveň díky přednastaveným akcím systému je mnohem jednodušší řízení nastalých krizí a obnovy do původního stavu. Ve spolupráci s nezávislým poradcem v oblasti komplexní bezpečnosti jsme připraveni vám pomoci využít FLOWBOX i v těchto bezpečnostně provozních situacích a tím zvýšit přidanou hodnotu pořízeného řešení.