Naše společnost je připravena s vámi plánovat jednotlivé kroky vedoucí k robotizaci ve vašem podnikání.

Robotizací primárně rozumíme snížení provozních nákladů na vaše podnikání. Robotizace je nezbytný krok k efektivnímu podnikání do budoucna.

V rámci našich historických zkušeností z oblasti automatizace víme, že robotizace není pouze o nakoupení nových „robotů“. Jsme připraveni vám pomoci se vzděláváním vašich pracovníků, případně pomoci s nastavením nových pracovních pozic.

Robotizace s sebou přináší změnu v myšlení a jsou nutné i změny v jednotlivých úrovních řízení společnosti. Každá taková to změna je velice nákladná a náročná na investiční kapitál. Pomůžeme vám pro tyto oblasti nalézt financování. www.dotaceprumysl4.cz
Robotizaci se v českém prostředí věnovala i studie Úřadu vlády ČR.

Podpůrné dotační tituly na Průmysl 4.0 dnes již běží.

Neváhejte nás kontaktovat na této stránce: zde