REGULACE 1/4 hod. MAXIMA


Cílem distributora elektrické energie je mít na straně zákazníků pokud možno konstantní odběr. Při správném monitorování řiditelných spotřebičů je možné původní nasmlouvanou hodnotu čtvrthodinového maxima snížit, a tím ušetřit na paušálních platbách. „Regulátor“ čtvrthodinového maxima si tak na sebe může v krátké době vydělat. FLOWBOX je schopen na základě naměřených dat plně automaticky hlídat ¼ hodinové maximum a tím docílit úspor za elektrickou energii. FLOWBOX využívá svůj vlastní algoritmus pro predikci a kompenzaci.