Automatizace označuje použití samočinných řídicích systémů k řízení technologických zařízení a procesů.

Nejčastěji se jedná o automatické řízení v průmyslových aplikacích, tedy použití různých řídicích systémů pro provoz zařízení, jako jsou stroje, procesy v továrnách, kotle a pece pro tepelné zpracování, zapínání telefonních sítí, řízení a stabilizace lodí, letadel a dalších vozidel s minimálním či omezeným zásahem člověka. Výhodou automatizace je úspora práce, úspora nákladů na elektřinu, úspora nákladů na materiál a zlepšení kvality a přesnosti.

Automatizace patří k rychle se rozvíjejícímu oboru, který nachází uplatnění v nejrůznějších odvětvích průmyslu – např. v papírenském, potravinářském, chemickém, farmaceutickém nebo těžkém

Řídicí systém je programovatelné zařízení používané převážně v průmyslu, které ovládá nějaký technologický proces. Obvykle se jedná o systém z oboru regulační či automatizační techniky řízený pomocí různých prostředků z oblasti výpočetní techniky. Výhodou řídícího systému je úplná transparentnost řízení technologického zařízení kdy jsou zpravidla veškeré úkony operátora a hodnot veličin snímaných A/D převodníky ukládány na server/PC. Obsluha řídícího systému má možnost nastavení mezních hodnot sledovaných veličin s akustickou či grafickou signalizací při jejich překročení. Energetická úspora takto ovládané technologie je pak poměrně významná, zvláště při zařazeni pokročilých technolog. Zařízení jako jsou např. frekvenční měniče jež optimalizují výkon motorů aktuální potřebě snížením/zvýšením otáček.

Neváhejte nás kontaktovat na této stránce: zde